Коледж пропонує спеціальності:
/ліцензія АЕ № 636828 дата видачі 19.06.2015 р./


- «Монтаж, обслуговування приладів і систем автоматизації технологічного виробництва»;
- «Обслуговування й ремонт обладнання металургійних підприємств»;
- «Термічна обробка металів»;
- «Економіка підприємства».